SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SAG w Polsce.  

SAG Elbud Gdańsk i SAG Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Sprawozdanie finansowe Grupy SAG za rok 2013

2014-06-10

Grupa SAG osiągnęła w roku obrotowym 2013 przychody ze sprzedaży w wysokości 1.187 mln euro, a zysk z działalności operacyjnej wyniósł 40,4 mln euro.‎