SPIE SAG Group
Język

Inteligentna
energia to
przyszłość.  

Bezpieczna, wydajna i zoptymalizowana pod względem kosztów.
Infrastruktura energetyczna we współpracy ze SPIE SAG w Polsce.  

SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax: +48 58-343-11-70

NIP: 957 10 45 638
REGON: 221156840
KRS: 0000373468

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 22.000.000 zł
Kapitał wpłacony: 22.000.000 zł