SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Ze SPIE SAG w Polsce.  

SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Aktualne wiadomości

 • Modernizacja linii 220 kV Janów-Rogowiec, Rogowiec-Piotrków  

  SPIE Elbud Gdańsk S.A. jako Wykonawca rozpoczął we wrześniu 2019 roku prace budowlane związane z modernizacją dwóch linii 220 kV Janów-Rogowiec oraz Rogowiec-Piotrków.  

  Więcej 
 • Budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110 kV Ostrołęka (etap II) 

  Realizacja projektu dotyczącego budowy linii 400 kV relacji Ostrołęka – Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110 kV Ostrołęka (etap II). 

  Więcej 
 • Modernizacja linii 220 kV Janów-Zgierz-Adamów - etap I  

  SPIE Elbud Gdańsk S.A. realizowała na zlecenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w kwietniu 2019 roku prace związane z modernizacją linii 220 kV Janów–Zgierz-Adamów. 

  Więcej 
 • Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej 

  Na obecnym etapie zakończono wszelkie prace budowlano-montażowe i procedowany jest Odbiór Końcowy przedmiotu umowy.  

  Więcej 
 • Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo 

  Stacja 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo jest bardzo ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

  Więcej 
 • Zakończenie programu akcjonariatu pracowniczego SHARE FOR YOU 2018.  

  SPIE ogłasza sukces planu akcjonariatu pracowniczego SHARE FOR YOU 2018. Plan ten, trwający od 30 maja do 18 czerwca 2018 r. w 16 krajach, miał na celu stworzenie pracownikom nowych możliwości pozostania na preferencyjnych warunkach udziałowcem firm (...) 

  Więcej 
 • Rozbudowa stacji 110/15 kV GPZ Łasin  

  SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykonuje na zlecenie Inwestora, dystrybutora energii elektrycznej działającego w Polsce północnej, prace związane z rozbudową stacji 110/15 kV GPZ Łasin. 

  Więcej 
 • Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku UM Gliwice 

  SPIE Elbud Gdańsk S.A. na zlecenie UM Gliwice wykonuje prace i dostawy związane z modernizacją zasilania budynku Urzędu Miasta Gliwice. 

  Więcej 
 • Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Olsztyn Mątki 

  Prace budowlane związane z rozbudową stacji 400/220/110 kV Olsztyn Mątki.  

  Więcej 
 • Projekty liniowe w trakcie realizacji 

  Dział Projektowania Linii spółki SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykonuje obecnie prace projektowe związane z budową nowych i modernizacją istniejących ciągów liniowych o różnych poziomach napięć 

  Więcej 
 • Projekty stacyjne w trakcie realizacji 

  Dział Projektowania Stacji spółki SPIE Elbud Gdańsk S.A. jest w trakcie realizacji prac projektowych związanych z budową nowych jak i modernizacją istniejących stacji elektroenergetycznych o różnych poziomach napięć.  

  Więcej 
 • Budowa dwutorowej linii 400 kV Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń 

  SPIE Elbud Gdańsk rozpoczęły w listopadzie 2017 prace budowalne związane z budową nowej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń. 

  Więcej 
 • Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S6 Koszalin-Sianów 

  SPIE Elbud Gdańsk S.A. na zlecenie PORR z siedzibą w Warszawie realizuje zadanie w zakresie budowy oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S6 Koszalin-Sianów.  

  Więcej 
 • Montaż i instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sosnowiec 

  SPIE Elbud Gdańsk S.A. na zlecenie Miasta Sosnowiec rozpoczęła w sierpniu 2017 roku prace w zakresie modernizacji oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem systemu sterowania. 

  Więcej 
 • Budowa stacji 110/15 kV GPZ Karsin wraz z linią napowietrzną 2x110 kV oraz powiązaniami z siecią SN-15 kV 

  SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykonuje na zlecenie Inwestora, dystrybutora energii elektrycznej działającego w Polsce północnej, prace związane z budową stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Karsin.  

  Więcej 
 • Przebudowy linii 400 kV i 110 kV dla budowy „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód” 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. rozpoczęła w maju 2017 r. kolejny etap inwestycji jakim jest przebudowa linii 110 kV Jeżyczki – Dunowo. 

  Więcej 
 • Przebudowa rozdzielni 110 kV wraz z infrastrukturą na stacji 400/220/110 kV Dunowo w trybie „pod klucz”. 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Inwestora, dystrybutora energii elektrycznej działającego w Polsce północnej, zadanie dotyczące przebudowy rozdzielni 110 kV wraz z infrastrukturą na stacji 400/220/110 kV Dunowo w trybie „pod klucz”. 

  Więcej 
 • Budowa nowej linii elektroenergetycznej 2x110 kV do GPZ Rowy 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. projektuje nową dwutorową linię napowietrzną o napięciu 110 kV z odcinkiem kablowym. 

  Więcej 
 • Budowa stacji 110/15 kV Rowy wraz z budową napowietrznej dwutorowej linii 110 kV i budowa powiazań sieci 15 kV 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Inwestora, dystrybutora energii elektrycznej działającego w Polsce północnej, zadanie dotyczące budowy stacji 110/15 kV Rowy. 

  Więcej 
 • Budowa linii dwutorowej napowietrzno-kablowej 110kV do zasilenia stacji 110/15kV Radomsko Południe 

  Zakres prac prowadzonych przez spółkę SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. obejmuje zaprojektowanie oraz budowę linii wraz z pozyskaniem w imieniu inwestora prawa drogi.  

  Więcej 
 • Budowa oświetlenia drogowego S6 Sianów Koszalin 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. realizuje budowę oświetlenia drogowego na węzłach drogi szybkiego ruchu S6 Koszalin Sianów.  

  Więcej 
 • Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa 

  Projekt realizowany jest przez konsorcjum SAG Elbud Gdańsk S.A. i SAG Elbud Kraków Sp. z o. o. na zlecenie PSE S.A. w systemie „pod klucz”.  

  Więcej 
 • Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV Olsztyn Mątki 

  Stacja elektroenergetyczna 400/220/110kV Olsztyn Mątki jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, szczególnie istotnym dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie Warmii, Mazur i północnego Mazowsza.  

  Więcej 
 • Modernizacja RPZ Gdańska, RPZ Koło, RPZ Bemowo, RPZ Wschodnia 

  SAG Elbud Kraków Sp. z o o. prowadzi obecnie 3 budowy dla spółki dystrybucyjnej INNOGY (dawniej RWE). 

  Więcej 
 • Modernizacja obwodów pierwotnych rozdzielni 220 kV w stacji Klikowa 

  SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. realizuje dla Operatora Sieci Przesyłowej – PSE S.A. inwestycję związaną z modernizacją SE Klikowa 220/110 kV.  

  Więcej 

SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Triforium Office Park ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20

krakow(at)sagpolska.pl