SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Ze SPIE SAG w Polsce.  

SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Aktualne wiadomości

 • Projekty liniowe w trakcie realizacji 

  Dział Projektowania Linii spółki SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykonuje obecnie prace projektowe związane z budową nowych i modernizacją istniejących ciągów liniowych o różnych poziomach napięć 

  Więcej 
 • Projekty stacyjne w trakcie realizacji 

  Dział Projektowania Stacji spółki SPIE Elbud Gdańsk S.A. jest w trakcie realizacji prac projektowych związanych z budową nowych jak i modernizacją istniejących stacji elektroenergetycznych o różnych poziomach napięć.  

  Więcej 
 • Remont sieci zasilającej i oświetlenia na terenie jednostki 34 WOG w Rzeszowie 

  SPIE Elbud Gdańsk S.A. na zlecenie 34 WOG w Rzeszowie realizuje prace w zakresie remontu sieci zasilającej i oświetlenia na terenie jednostki 34 WOG w Rzeszowie. 

  Więcej 
 • Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz z systemem zarządzania oświetleniem na terenie hali widowiskowo-sportowej ERGO ARENA 

  SPIE Elbud Gdańsk S.A. na zlecenie Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. „ERGO ARENA” wykonała w terminie sierpień - wrzesień 2017 r. modernizację oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem systemu sterowania oświetleniem i 10-letnią licencją na terenie hali widowiskowo-sportowej ERGO ARENA. 

  Więcej 
 • Wymiana izolacji na linii 400 kV Levice – Rimavska Sobota na Słowacji 

  SPIE Elbud Gdańsk S.A na zlecenie siostrzanej spółki SPIE Elektrovod a.s., Słowacja wykonała w terminie sierpień 2017 – wrzesień 2017 w rejonie miejscowości Samechleby na Słowacji prace polegające na wymianie izolacji na 35 stanowiskach na linii 400 kV Levice – Rimavska Sobota. 

  Więcej 
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Szczecinek 

  SPIE Elbud Gdańsk S.A. na zlecenie Miasta Szczecinek rozpoczęła w maju 2017 roku prace w przedmiocie modernizacji oświetlenia ulicznego miasta Szczecinek.  

  Więcej 
 • Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S6 Koszalin-Sianów 

  SPIE Elbud Gdańsk S.A. na zlecenie PORR z siedzibą w Warszawie realizuje zadanie w zakresie budowy oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S6 Koszalin-Sianów.  

  Więcej 
 • Montaż i instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sosnowiec 

  SPIE Elbud Gdańsk S.A. na zlecenie Miasta Sosnowiec rozpoczęła w sierpniu 2017 roku prace w zakresie modernizacji oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem systemu sterowania. 

  Więcej 
 • Budowa stacji 110/15 kV GPZ Karsin wraz z linią napowietrzną 2x110 kV oraz powiązaniami z siecią SN-15 kV 

  SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykonuje na zlecenie firmy Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku prace związane z budową stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Karsin.  

  Więcej 
 • Rozbudowa Stacji Elektroenergetycznej 400/220/110 kV Olsztyn Mątki 

  SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. rozpoczęła w czerwcu 2017 r. prace budowlane związane z rozbudową stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Olsztyn Mątki.  

  Więcej 
 • Modernizacja GPZ 110/30/15 kV Biegonice w Nowym Sączu 

  SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. wykonała prace obejmujące modernizację obwodów wtórnych na GPZ Biegonice związku z wymianą transformatora TR2 110/30/6 kV o mocy 40/20/20 MVA na nowy TR2 110/30/15 kV o mocy 40/20/20 MVA.  

  Więcej 
 • Wymiana słupa nr 38 w linii 110 kV relacji GPZ Komorowice – GPZ Wapiennica 

  SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. rozpoczęła w maju 2017 r. prace związane z wymianą słupa nr 38 w linii 110 kV relacji GPZ Komorowice – GPZ Wapiennica. 

  Więcej 
 • Przebudowy linii 400 kV i 110 kV dla budowy „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód” 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. rozpoczęła w maju 2017 r. kolejny etap inwestycji jakim jest przebudowa linii 110 kV Jeżyczki – Dunowo. 

  Więcej 
 • Przebudowa dwutorowej linii 110kV Płock – Rafineria/ Podolszyce 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. rozpoczęła w kwietniu 2017 r. przebudowę dwutorowej linii 110kV Płock- Rafineria/Podolszyce w związku z budową obwodnicy miasta Płock. 

  Więcej 
 • Modernizacja RPZ Gdańska 

  SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. zakończyła w marcu 2017 r. prace związane z kompleksową modernizacją dwukondygnacyjnej rozdzielni 15kV.  

  Więcej 
 • Projekt oraz wykonanie linii kablowej SN wraz z rozdzielnią SN/NN na terenie MZK w Ostrowie Wielkopolskim i zasilanie istniejących potrzeb własnych MZK 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. rozpoczęła w marcu 2017 r. prace związane z budową linii kablowej 15kV o długości 2500 m na potrzeby zasilania MZK S.A. Ostrów Wlkp.  

  Więcej 
 • Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20/10 kV R-128 Wrocław Krzywoustego 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. rozpoczęła w lutym 2017 r. prace związane z modernizacją stacji elektroenergetycznej 110/20/15 kV R-128 Wrocław Krzywoustego. 

  Więcej 
 • Modernizacja zasilania rozdzielni 6 kV PW i PWN 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. realizuje prace związane z modernizacją zasilania rozdzielni 6kV PW i PWN w ramach projektu inwestycyjnego I9040M0080. 

  Więcej 
 • Budowa linii 2x 400kV Kozienice – Siedlce 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. zakończyła w lutym 2017 r. prace budowalne związane z budową nowej dwutorowej linii 400kV relacji Kozienice – Siedlce Ujrzanów.  

  Więcej 
 • Budowa stacji 110/15kV Rowy wraz z budową napowietrznej dwutorowej linii 110kV i budowa powiazań sieci 15kV 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Energa Operator S.A. zadanie dotyczące budowy stacji 110/15kV Rowy. 

  Więcej 
 • Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV Grudziądz Węgrowo 

  Stacja 400/220/110kV Grudziądz Węgrowo jest bardzo ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

  Więcej 
 • Budowa nowej linii elektroenergetycznej 2x110kV do GPZ Rowy 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. projektuje nową dwutorową linię napowietrzną o napięciu 110kV z odcinkiem kablowym. 

  Więcej 
 • Przebudowa rozdzielni 110kV wraz z infrastrukturą na stacji 400/220/110kV Dunowo w trybie „pod klucz”. 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Energa Operator S.A. zadanie dotyczące przebudowy rozdzielni 110kV wraz z infrastrukturą na stacji 400/220/110kV Dunowo w trybie „pod klucz”. 

  Więcej 
 • Budowa linii 2x 400kV Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń 

  SAG Elbud Gdańsk rozpocznie w lipcu 2017 prace budowalne związane z budową nowej dwutorowej linii 400kV relacji Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń. 

  Więcej 
 • Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110kV Siedlce Ujrzanów 

  Stacja 400/110kV Siedlce Ujrzanów jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

  Więcej 
 • Przebudowa linii 110kV Szmotuły - Wronki 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. zakończyła w grudniu 2016 r. prace związane z przebudową linii 110kV Szamotuły – Wronki w systemie pod klucz po starej trasie linii. 

  Więcej 
 • Budowa linii dwutorowej napowietrzno-kablowej 110kV do zasilenia stacji 110/15kV Radomsko Południe 

  Zakres prac prowadzonych przez spółkę SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. obejmuje zaprojektowanie oraz budowę linii wraz z pozyskaniem w imieniu inwestora prawa drogi.  

  Więcej 
 • Modernizacja obwodów pierwotnych rozdzielni 220kV w stacji 220/110kV Klikowa 

  SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. realizuje dla Operatora Sieci Przesyłowej – PSE S.A. inwestycję związaną z modernizacją SE Klikowa 220/110kV.  

  Więcej 
 • Budowa oświetlenia drogowego S6 Sianów Koszalin 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. realizuje budowę oświetlenia drogowego na węzłach drogi szybkiego ruchu S6 Koszalin Sianów.  

  Więcej 
 • Rozbudowa rozdzielni 400kV w stacji 400/110kV Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej 

  W ramach realizowanej przez SAG Elbud Gdańsk S.A. inwestycji trwają obecnie prace uruchomieniowe w polach nowo zainstalowanego autotransformatora AT2 i prace montażowe w polu Dławika 400kV.  

  Więcej 
 • Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV Olsztyn Mątki 

  Stacja elektroenergetyczna 400/220/110kV Olsztyn Mątki jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, szczególnie istotnym dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie Warmii, Mazur i północnego Mazowsza.  

  Więcej 
 • Budowa odcinka dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącej linii 110kV Żarków-Tarnówek 

  SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. realizuje prace polegające na zaprojektowaniu oraz wybudowaniu nowej dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącej jednotorowej linii 110kV relacji Żarków-Tarnówek.  

  Więcej 
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszyce 

  SAG Elbud Gdańsk S.A. zakończyła w miesiącu styczniu 2017 r. prace związane z realizacją dla Gminy Koszyce modernizacji oświetlenia ulicznego. 

  Więcej 
 • Modernizacja RPZ Gdańska, RPZ Koło, RPZ Bemowo, RPZ Wschodnia 

  SAG Elbud Kraków Sp. z o o. prowadzi obecnie 3 budowy dla spółki dystrybucyjnej INNOGY (dawniej RWE). 

  Więcej 
 • Przebudowa linii 110kV w odcinku od słupa nr 98 do stacji Dwory oraz zawieszenie przewodu OPGW relacji Dwory – Chełmek 

  SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. realizuje prace w zakresie przebudowy dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Sobieski – Dwory, Libiąż – Dwory. 

  Więcej 
 • Przebudowa linii 110kV Biadoliny - Brzesko 

  SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. realizuje dla TAURON Dystrybucja S.A. inwestycję polegającą na przebudowie jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Biadoliny – GPZ Brzesko na linię dwutorową.  

  Więcej 
 • Przebudowa napowietrznej linii 110kV relacji Hajduki – Orlęta – Cieszanowice 

  Zakres prac prowadzonych przez SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. obejmuje zaprojektowanie oraz przebudowę istniejących linii 110kV relacji GPZ Hajduki – GPZ Orlęta oraz GPZ Orlęta – GPZ Cieszanowice wraz z pozyskaniem w imieniu inwestora prawa drogi.  

  Więcej 
 • Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110kV Mikułowa 

  Projekt realizowany jest przez konsorcjum SAG Elbud Gdańsk S.A. i SAG Elbud Kraków Sp. z o. o. na zlecenie PSE S.A. w systemie „pod klucz”.  

  Więcej 
 • Projekty stacyjne w trakcie realizacji 

  Dział Projektowania Stacji spółki SAG Elbud Gdańsk S.A. jest w trakcie realizacji prac projektowych związanych z budową nowych jak i modernizacją istniejących stacji elektroenergetycznych o różnych poziomach napięć.  

  Więcej 
 • Projekty liniowe w trakcie realizacji 

  Dział Projektowania Linii spółki SAG Elbud Gdańsk S.A. wykonuje obecnie prace projektowe związane z budową nowych i modernizacją istniejących ciągów liniowych o różnych poziomach napięć.  

  Więcej 
 • W dniu 7 grudnia 2016 roku, po okresie ruchu próbnego, została przekazana do eksploatacji dla Operatora Sieci Przesyłowej – PSE S.A. nowo wybudowana dwutorowa linia 400kV relacji stacja elektroenergetyczna Dobrzeń – nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław.

  Budowa linii 400kV Dobrzeń – nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław  

  W dniu 7 grudnia 2016 roku, po okresie ruchu próbnego, została przekazana do eksploatacji dla Operatora Sieci Przesyłowej – PSE S.A. nowo wybudowana dwutorowa linia 400kV relacji stacja elektroenergetyczna Dobrzeń – nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław.  

  Więcej 
 • Budowa Elektrociepłowni na gaz w Toruniu  

  SAG Elbud Gdańsk S.A. prowadzi obecnie dla Inwestora spółki EDF Toruń prace przy budowie Elektrociepłowni o parametrach 330 MW mocy cieplnej i 100 MW mocy elektrycznej.  

  Więcej 
 • Budowa linii 400 kV Kozienice -Siedlce Ujrzanów 

  Spółka realizuje dla Operatora Sieci Przesyłowej – PSE S.A. inwestycję polegającą na budowie linii 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów.  

  Więcej 

SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. ul. Płk. St. Dąbka 8
30-732 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-653-21-86

krakow(at)sagpolska.pl