SPIE w Europie Centralnej
Język

Energia nie
zna granic.
Ze SPIE.  

SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

07.01.2014

SAG Elbud Gdańsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk zaprasza wykonawców do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
„Budowa budynku administracyjno-biurowego – siedziby firmy SAG Elbud Gdańsk S.A.”

 

SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl