SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SAG w Polsce.  

SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Modernizacja obwodów pierwotnych rozdzielni 220 kV w stacji Klikowa

02.02.2017

SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. realizuje dla Operatora Sieci Przesyłowej – PSE S.A. inwestycję związaną z modernizacją stacji elektroenergetycznej Klikowa 220/110 kV. Stacja powiązana jest z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym liniami 220 kV i liniami 110 kV. Modernizacja stacji elektroenergetycznej Klikowa odbywa się z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń elektroenergetycznych najnowszej generacji, w rezultacie podnosząc bezpieczeństwo przesyłu energii elektrycznej nie tylko w regionie, ale także zwiększając niezawodność pracy całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Obiekt ma kluczowe znaczenie dla przesyłu energii w regionie, będąc zasilaniem zakładów przemysłowych Grupy Azoty S.A. w Tarnowie.
Modernizacja swoim zakresem obejmuje dostosowanie i wymianę obwodów pierwotnych stacji wraz z konstrukcjami wsporczymi, remont stanowisk autotransformatorów, dobudowę zasilania potrzeb własnych stacji z uzwojeń wyrównawczych autotransformatorów AT1 oraz AT2 wraz z posadowieniem kontenerów wyposażonych w rozdzielnice 15 kV z transformatorami 15/0,4 kV oraz wykonanie niezbędnych zmian w obwodach ogólnostacyjnych i w SSiN.


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Triforium Office Park ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20

krakow(at)sagpolska.pl