SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SAG w Polsce.  

SAG Elbud Gdańsk i SAG Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Budowa odcinka dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącej linii 110kV Żarków-Tarnówek

02.02.2017

SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. realizuje prace polegające na zaprojektowaniu oraz wybudowaniu nowej dwutorowej linii napowietrznej 110kV od istniejącej jednotorowej linii 110kV relacji Żarków-Tarnówek [S-408] poprzez wykonanie nacięcia tej linii przy słupie nr 31 do słupa odgałęźnego na przedpolu projektowanej stacji 110/10kV GST. Stacja ta będzie służyć do zasilania szybu górniczego GG-1 należącego do KGHM Polska Miedź S.A.
Długość projektowanej linii wynosi 2,8 km, łączna liczba projektowanych słupów kratowych wynosi 10 sztuk.
W roku 2017 planuje się uzyskanie wszelkich zgód od właścicieli oraz instytucji, uzyskanie pozytywnej decyzji środowiskowej, wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę.
W roku 2018 zaplanowane są prace budowlane.


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. ul. Płk. St. Dąbka 8
30-732 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-653-21-86

krakow(at)sagpolska.pl