SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SAG w Polsce.  

SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa

02.02.2017

Projekt realizowany jest przez konsorcjum SAG Elbud Gdańsk S.A. i SAG Elbud Kraków Sp. z o. o. na zlecenie PSE S.A. w systemie „pod klucz”. Zakres prac obejmuje:
- wykonanie dokumentacji formalno–prawnej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia  na użytkowanie, dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej;
- rozbudowy istniejącej rozdzielni 400kV o pola przesuwników fazowych;
- modernizacja istniejącej R 400, 220 i 110 kV w zakresie obwodów wtórnych; 
- wymiana całości SSiN oraz rozbudowa układów centralnych w tym SOT;
- przebudowa fragmentu linii 220kV Leśniów na linię kablową;
- budowa fragmentu dwutorowej linii 400kV MIK-HAG(~3km);
- budowa instalacji zraszaczowej PF,kanalizacji, odwodnienia, dróg, oświetlenia, ogrodzenia, fragmentu bocznicy kolejowej na potrzeby rozbudowywanej części R 400 kV. 


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Triforium Office Park ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20

krakow(at)sagpolska.pl