SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SAG w Polsce.  

SAG Elbud Gdańsk i SAG Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV Olsztyn Mątki

02.02.2017

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110kV Olsztyn Mątki jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, szczególnie istotnym dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie Warmii, Mazur i północnego Mazowsza.
Umowa na rozbudowę stacji została zawarta w Konsorcjum pomiędzy firmami SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. i SAG Elbud Gdańsk S.A. a inwestorem, Operatorem Sieci Przesyłowej – PSE S.A. Zakres umowy obejmuje:
- dokonanie czynności formalno-prawnych skutkujących uzyskaniem pozwolenia na budowę;
- wykonanie dokumentacji wykonawczej dla planowanego zakresu rozbudowy stacji;
- rozbudowa rozdzielni 400kV umożliwiającą wprowadzenie linii 400kV Ostrołęka oraz instalację autotransformatora 400/110kV oraz Dławika 400kV;
- rozbudowa rozdzielni 110kV m.in. umożliwiającą wprowadzenie linii 110kV Jaroty.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na lata 2016-2018.
Aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowa oraz prowadzone są prace formalno-prawne zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę.


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Triforium Office Park ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20

krakow(at)sagpolska.pl