SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SAG w Polsce.  

SAG Elbud Gdańsk i SAG Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Modernizacja RPZ Gdańska, RPZ Koło, RPZ Bemowo, RPZ Wschodnia

02.02.2017

SAG Elbud Kraków Sp. z o o. prowadzi obecnie 3 budowy dla spółki dystrybucyjnej INNOGY (dawniej RWE). W stacjach RPZ Gdańska, Koło i Bemowo przeprowadzana jest kompleksowa modernizacja dwukondygnacyjnych rozdzielni 15kV – w sumie 128 pól SN.
Modernizacja RPZ Wschodnia zakłada budowę „pod klucz” stacji wnętrzowej 110/15kV wraz z 14 polową rozdzielnią 110kV w systemie GIS, 52 polową wnętrzową rozdzielnicą w izolacji powietrznej i dwoma transformatorami mocy 63 MVA.
Zakres prac obejmuje:
- projekt przebudowy linii kablowych 110kV i 15kV w celu wprowadzenia do nowobudowanej stacji;
- wykonanie niezbędnych ustaleń i dokumentacji formalno-prawnej;
- zaprojektowanie i wykonanie stacji wnętrzowej 110/15kV wraz z kompletnym wyposażeniem i aparaturą;
- demontaż istniejących rozdzielni 110kV i 15kV oraz uporządkowanie terenu.

Prace na RPZ Gdańska i RPZ Koło i Bemowo zaplanowane są na lata 2016-2017. Zakończenie budowy RPZ Wschodnia planowane jest we wrześniu 2018 r.


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Triforium Office Park ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20

krakow(at)sagpolska.pl