SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SAG w Polsce.  

SAG Elbud Gdańsk i SAG Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Budowa linii dwutorowej napowietrzno-kablowej 110kV do zasilenia stacji 110/15kV Radomsko Południe

02.02.2017

Zakres prac prowadzonych przez spółkę SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. obejmuje zaprojektowanie oraz budowę linii wraz z pozyskaniem w imieniu inwestora prawa drogi. Długość budowanej linii wynosi 4,5 km, przy czym długość linii kablowej to ok. 1 km, a linii napowietrznej 3,5 km. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta i gminy Radomsko. Wskazana inwestycja stanowi niezbędny element systemu poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zwiększenia niezawodności i efektywności zasilania obecnych i przyszłych odbiorców energii elektrycznej na terenie powiatu radomszczańskiego.
Okres realizacji prac prowadzonych przez SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. przypada w terminie maj 2015 – sierpień 2017 r.


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Triforium Office Park ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20

krakow(at)sagpolska.pl