SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SAG w Polsce.  

SAG Elbud Gdańsk i SAG Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Przebudowa napowietrznej linii 110kV relacji Hajduki – Orlęta – Cieszanowice

02.02.2017

Zakres prac prowadzonych przez SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. obejmuje zaprojektowanie oraz przebudowę istniejących linii 110kV relacji GPZ Hajduki – GPZ Orlęta oraz GPZ Orlęta – GPZ Cieszanowice wraz z zabudową światłowodu, związaną z przyłączeniem FW Służejów (gm. Ziębice) oraz pozyskaniem w imieniu inwestora prawa drogi. Długość linii Hajduki – Orlęta wynosi ok. 8,5 km, a linii Orlęta – Cieszanowice ok. 19 km. Łączna liczba słupów kratowych wynosi 78 sztuk.

Okres realizacji prac przypada w terminie czerwiec 2015 – wrzesień 2017 r. Prace budowlane rozpoczęto w grudniu 2016 r.


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. ul. Płk. St. Dąbka 8
30-732 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-653-21-86

krakow(at)sagpolska.pl