SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Ze SPIE SAG w Polsce.  

SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Budowa stacji 110/15 kV Rowy wraz z budową napowietrznej dwutorowej linii 110 kV i budowa powiazań sieci 15 kV

15.03.2017

SAG Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Inwestora, dystrybutora energii elektrycznej działającego w Polsce północnej, zadanie dotyczące budowy stacji 110/15 kV Rowy wraz z budową napowietrznej dwutorowej linii 110 kV i budowy powiazań sieci 15 kV.
Realizacja zadania ma na celu poprawę zasilania pasa nadmorskiego w miejscowości wypoczynkowej Rowy i jej okolicach przyczyniając się tym samym do wzrostu walorów turystycznych zasilanego obszaru.
Zakres umowy obejmuje wszelkie działania zmierzające do wykonania całości prac, a w szczególności:
- dokonanie czynności formalno-prawnych na trasie napowietrzno-kablowej linii dwutorowej 110 kV skutkującymi pozyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
- dokonanie czynności formalno–prawnych na trasie powiazań z sieciami 15 kV skutkującymi pozyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
- dokonanie czynności formalno–prawnych skutkującymi pozyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla stacji 110/15 kV Rowy;
- budowa linii 110 kV, powiązań liniowych 15 kV, stacji 110/15 kV Rowy wraz z dostawą materiałów i uruchomieniem;
- przekazanie do użytkowania wybudowanych linii i stacji.

Termin realizacji prac przypada na lata lipiec 2013 - grudzień 2018.


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Triforium Office Park ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20

krakow(at)sagpolska.pl