SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SAG w Polsce.  

SAG Elbud Gdańsk i SAG Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Przebudowa rozdzielni 110 kV wraz z infrastrukturą na stacji 400/220/110 kV Dunowo w trybie „pod klucz”.

15.03.2017

SAG Elbud Gdańsk S.A. realizuje na zlecenie Inwestora, dystrybutora energii elektrycznej działającego w Polsce północnej, zadanie dotyczące przebudowy rozdzielni 110 kV wraz z infrastrukturą na stacji 400/220/110 kV Dunowo w trybie „pod klucz”.
Stacja 400/220/110 kV jest ważnym elementem sieci przesyłowych i rozdzielczych na terenie Polski północnej.
Zakres umowy obejmuje przebudowę rozdzielni 110 kV i obejmuje w szczególności:
- dokonanie czynności formalno–prawnych skutkującymi pozyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla rozdzielni 110 kV;
- przebudowa stacji wraz dostawą wszystkich materiałów i uruchomieniem;
- przekazanie do użytkowania przebudowanych rozdzielni 110 kV.


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Triforium Office Park ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20

krakow(at)sagpolska.pl