SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SAG w Polsce.  

SAG Elbud Gdańsk i SAG Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo

11.10.2018

Stacja 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo jest bardzo ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Celem inwestycji jest poprawa warunków zasilania Grudziądza i jego okolic oraz umożliwienie wyprowadzenia mocy z planowanej elektrowni gazowo-parowej.
Umowa na rozbudowę stacji została zawarta w Konsorcjum pomiędzy firmami SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. i SAG Elbud Gdańsk S.A. a Operatorem Sieci Przesyłowej – PSE S.A. 
Zakres umowy obejmuje:
- wykup działek pod planowaną rozbudowę oraz wycinka lasu;
- skablowanie czterech napowietrznych linii 110 kV przebiegających przez teren, na którym będzie stała nowa część stacji;
- dokonanie czynności formalno-prawnych prowadzących do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
- wykonanie projektu wykonawczego dla planowanego przedsięwzięcia;
- budowa nowej rozdzielni 400 kV w układzie 3/2 wyłącznikowym w zakresie ośmiu gałęzi, przy czym pięć gałęzi w pełni wyposażonych;
- budowa pola 110kV umożliwiająca podpięcie nowego transformatora 400/110 kV o mocy 450 MVA.
Obecnie uruchomiono nową rozdzielnię 400 kV wraz z autotransformatorem 400/110 kV o mocy 450 MVA. Trwają prace związane z przeniesieniem obwodów istniejących autotransformatorów do nowowybudowanego budynku nastawni, oraz prace przygotowawcze dla przebudowy wprowadzeń liniowych 400 kV z kierunku Płocka i Gdańska Błonia do stacji Grudziądz Węgrowo.


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Triforium Office Park ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20

krakow(at)sagpolska.pl