SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SAG w Polsce.  

SAG Elbud Gdańsk i SAG Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV Grudziądz Węgrowo

15.03.2017

Stacja 400/220/110kV Grudziądz Węgrowo jest bardzo ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Celem inwestycji jest poprawa warunków zasilania Grudziądza i jego okolic oraz umożliwienie wyprowadzenia mocy z planowanej elektrowni gazowo-parowej.

Umowa na rozbudowę stacji została zawarta w Konsorcjum pomiędzy firmami SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. i SAG Elbud Gdańsk S.A. a Operatorem Sieci Przesyłowej – PSE S.A. Zakres umowy obejmuje:
- wykup działek pod planowaną rozbudowę oraz wycinka lasu;
- skablowanie czterech napowietrznych linii 110kV przebiegających przez teren, na którym będzie stała nowa część stacji;
- dokonanie czynności formalno-prawnych prowadzących do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
- wykonanie projektu wykonawczego dla planowanego przedsięwzięcia;
- budowa nowej rozdzielni 400kV w układzie 3/2 wyłącznikowym w zakresie ośmiu gałęzi, przy czym pięć gałęzi w pełni wyposażonych;
- budowa pola 110kV umożliwiająca podpięcie nowego transformatora 400/110kV o mocy 450 MVA.

Projekt zaplanowany został na lata 2014-2019.
Obecnie trwa wycinka lasu. W najbliższym czasie ruszy przebudowa kolidujących linii 110kV, a w połowie roku planowane jest uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę stacji i rozpoczęcie pozostałych prac.


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. ul. Płk. St. Dąbka 8
30-732 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-653-21-86

krakow(at)sagpolska.pl