SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SPIE SAG w Polsce.  

SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Budowa nowej linii elektroenergetycznej 2x110 kV do GPZ Rowy

15.03.2017

SAG Elbud Gdańsk S.A. projektuje nową dwutorową linię napowietrzną o napięciu 110 kV z odcinkiem kablowym. Trasa projektowanej linii o długości 14,45 km przebiegać będzie w całości na terenie województwa pomorskiego, na terenach gminy Ustka. Inwestycja realizowana jest na zlecenie Inwestora, dystrybutora energii elektrycznej działającego w Polsce północnej.
Budowa linii 110 kV polegać będzie na wykonaniu 56 sztuk słupów linii 110 kV wraz z ich fundamentami oraz zawieszeniu pomiędzy nimi 6 sztuk przewodów fazowych typu AFLs10− 300mm2 oraz dwóch przewodów odgromowych OPGW.

Projektowana linia będzie ważnym ogniwem dystrybucji energii na ternie gminy Ustka i ma na celu poprawę poziomu zasilania w energię elektryczną oraz zaspokojenie obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną, a także umożliwi dalszy rozwój terenów, po których przebiega ww. linia.

Termin realizacji prac przypada na lata 2014 – 2018.


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Triforium Office Park ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20

krakow(at)sagpolska.pl