SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SAG w Polsce.  

SAG Elbud Gdańsk i SAG Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Przebudowy linii 400 kV i 110 kV dla budowy „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”

25.05.2017

W związku z prowadzonymi pracami przy przebudowie linii 110 kV kolidujących z nowobudowaną obwodnicą Koszalina i Sianowa na S6 z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód, SAG Elbud Gdańsk S.A. rozpoczęła w maju 2017 r. kolejny etap inwestycji jakim jest przebudowa linii 110 kV Jeżyczki – Dunowo, należącej do spółki WIND-Invest i której zakończenie planowane jest w lipcu 2017 r.
W dalszej kolejności planowane są prace przy przebudowie linii 400 kV Dunowo-Słupsk, będącej własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
Inwestorem jest PORR Polska Infrastructure S.A., a inwestycję nadzoruje Inżynier Kontraktu ze strony GDDKiA oraz Spółka Energa Operator Oddział Koszalin jako właściciel urządzeń.
Zakres całościowy prac:
Linie 110 kV: 8 960 m (27 stanowisk słupowych)
Linia 400 kV: 4 430 m (10 stanowisk słupowych)


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Triforium Office Park ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20

krakow(at)sagpolska.pl