SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SAG w Polsce.  

SPIE Elbud Gdańsk i SAG Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Olsztyn Mątki

31.01.2018

Firma SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. w początkowej fazie przedmiotowego projektu inwestycyjnego wykonała a następnie uzgodniła z Zamawiającym dokumentację projektową oraz sukcesywnie doprowadziła do uzyskania wszelkich decyzji formalno-prawnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlano-montażowych (w tym m.in. decyzję środowiskową, decyzję lokalizacyjną oraz dwie odrębne decyzje o pozwoleniu na budowę), Prace budowlane związane z rozbudową stacji 400/220/110 kV Olsztyn Mątki rozpoczęły się w czerwcu 2017r.
Do września 2017 r. Spółka zakończyła prace w zakresie wprowadzenia tymczasowego linii 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki.
Do października 2017 r. Spółka zakończyła prace w zakresie wykonania nasypu powiększającego teren stacji. 
Do grudnia 2017 r. Spółka zakończyła prace w zakresie opracowania projektów wykonawczych dla całego projektu inwestycyjnego.
Aktualnie prowadzone są prace budowlane na terenie rozdzielni 400 i 110 kV, prace związane z przebudową budynku technologicznego, jak również prace związane z modernizacją systemu SSiN oraz układów ogólnostacyjnych (w tym ARST, LRW, ZSZ, układ synchronizacji centralnej, sieci teleinformatycznej oraz SOT).
Stacja 400/220/110 kV Olsztyn Mątki jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, szczególnie istotnym dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie Warmii, Mazur i północnego Mazowsza. 
Umowa na rozbudowę stacji została spisana pomiędzy Konsorcjum firm SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. oraz SAG Elbud Gdańsk S.A. a Operatorem Sieci Przesyłowej – PSE S.A.


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Triforium Office Park ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20

krakow(at)sagpolska.pl