SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SAG w Polsce.  

SPIE Elbud Gdańsk i SAG Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Rozbudowa Stacji Elektroenergetycznej 400/220/110 kV Olsztyn Mątki

11.09.2017

Po zakończeniu etapu wstępnego polegającego na wykonywaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu dwóch odrębnych pozwoleń na budowę, SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. rozpoczęła w czerwcu 2017 r. prace budowlane związane z rozbudową stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Olsztyn Mątki.
Do września 2017 r. Spółka zakończyła prace w zakresie wprowadzenia tymczasowego linii 400 kV Ostrołęka oraz wykonania nasypu powiększającego teren stacji.
Aktualnie prowadzone są prace budowlane na rozdzielni 400 kV oraz prace związane z remontem w budynku technologicznym.
Stacja Elektroenergetyczna 400/220/110 kV Olsztyn Mątki jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, szczególnie istotnym dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie Warmii, Mazur i północnego Mazowsza.
Umowa na rozbudowę stacji została spisana pomiędzy Konsorcjum firm SAG Elbud Kraków S.A. oraz SAG Elbud Gdańsk S.A. a Operatorem Sieci Przesyłowej – PSE S.A.
Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na lata 2016-2018.


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. ul. Płk. St. Dąbka 8
30-732 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-653-21-86

krakow(at)sagpolska.pl