SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SAG w Polsce.  

SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Budowa stacji 110/15 kV GPZ Karsin wraz z linią napowietrzną 2x110 kV oraz powiązaniami z siecią SN-15 kV

14.09.2017

SPIE Elbud Gdańsk S.A. wykonuje na zlecenie Inwestora, dystrybutora energii elektrycznej działającego w Polsce północnej, prace związane z budową stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Karsin. Obecnie trwają prace formalno–prawne.
Stacja 110/15 kV GPZ Karsin ma na celu przede wszystkim doprowadzenie zasilania do miejscowego tartaku oraz poprawę jakości zasilania okolicznych odbiorców.
Zakres Umowy obejmuje następujące prace:
- dokonanie czynności formalno-prawnych prowadzących do uzyskania ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na Budowę,
- wykonanie projektu wykonawczego dla planowanego przedsięwzięcia,
- budowa stacji 110/15 kV w układzie H4,
- budowa zasilającej linii napowietrznej 2x110 kV o długości ok. 5,5 km,
- budowa czterech linii 15 kV o łącznej długości ok. 14,2 km.
Projekt zaplanowany został na lata 2015-2018.


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Triforium Office Park ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20

krakow(at)sagpolska.pl