SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SAG w Polsce.  

SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S6 Koszalin-Sianów

18.09.2017

SPIE Elbud Gdańsk S.A. na zlecenie PORR z siedzibą w Warszawie realizuje zadanie w zakresie budowy oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S6 Koszalin-Sianów.
Zakres prac obejmuje:
- budowę linii zasilającej przepompownię o długości 5,9 km
- budowa złącz kablowych w ilości 13 sztuk
- budowa linii zasilającej oświetlenie o długości 36 km
- budowa 725 punktów świetlnych (oprawa, wysięgnik, słup, fundament)
- budowa szaf zasilająco sterujących oświetleniem w ilości 17 sztuk
- montaż i konfiguracja centrum zarządzania systemem sterowania
- pomiary fotometryczne natężenia oświetlenia i luminancji.
Termin realizacji prac przypada na okres wrzesień 2016 – maj 2018.


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Triforium Office Park ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20

krakow(at)sagpolska.pl