SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Z SPIE SAG w Polsce.  

SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Projekty stacyjne w trakcie realizacji

15.01.2018

Dział Projektowania Stacji spółki SPIE Elbud Gdańsk S.A. jest w trakcie realizacji prac projektowych związanych z budową nowych jak i modernizacją istniejących stacji elektroenergetycznych o różnych poziomach napięć.
Naszymi Klientami są zarówno operatorzy systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych jak również Inwestorzy indywidualni.
Największe realizowane obecnie inwestycje projektowe to:
1. Projekt rozbudowy i modernizacji stacji 400/220/110 kV SE Grudziądz Węgrowo,
2. Projekt rozbudowy stacji 400/220/110 kV SE Olsztyn Mątki,
3. Projekt budowy nowej stacji 110/15 kV GPZ Karsin wraz z dowiązaniami do sieci 15 kV,
4. Projekt modernizacji i wydzielenia rozdzielni 110 kV na stacji 400/110 kV Dunowo,
5. Projekt budowy PZ 15 kV Bielkowo wraz z dowiązaniami 15 kV,
6. Projekt modernizacji GPZ Wrocław Krzywoustego,
7. Projekt budowy PZ Smolec,
8. Projekt modernizacji GPZ 110/15 kV Basen Górniczy,
9. Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę Magazynu Energii Bystra o mocy 6MW,
10. Projekt budowlany i wykonawczy z uzyskaniem pozwolenia na budowę GPZ 110/15kV Obłęże,
11. Projekt budowlany i wykonawczy z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę GPZ 110/15kV Przybków,
12. Rozbudowa i modernizacja w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych w GPZ Świdwin wraz z modernizacją pola liniowego 110 kV w GPZ Białogard.


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Triforium Office Park ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20

krakow(at)sagpolska.pl