SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Ze SPIE SAG w Polsce.  

SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku UM Gliwice

14.05.2018

SPIE Elbud Gdańsk S.A. na zlecenie UM Gliwice wykonuje prace i dostawy związane z modernizacją zasilania budynku Urzędu Miasta Gliwice.
W zakres prac wchodzi:
1. Dostawa i uruchomienie nowej stacji trafo SN w betonowej obudowie kontenerowej z transformatorem suchym 1000 kVA.
2. Dostawa i uruchomienie awaryjnego agregatu prądotwórczego spalinowego w obudowie kontenerowej 668 kVA.
3. Dostawa, montaż i uruchomienie nowej rozdzielni głównej nn dla budynku urzędu.
4. Przepięcie istniejących 27 wewnętrznych linii zasilających (WLZ) do nowej rozdzielni.
5. Budowa nowej linii zasilającej nn 3x(4xYAKXS 1x240 mm2) + 2xYAKS 1x240 mm2 + YKXS 10x2,5 mm2 dł. 70m ze stacji trafo do budynku urzędu miasta.
Termin realizacji prac przypada na okres marzec 2017 - czerwiec 2018.


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Triforium Office Park ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20

krakow(at)sagpolska.pl