SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Ze SPIE SAG w Polsce.  

SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.  

Budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110 kV Ostrołęka (etap II)

26.09.2019

Konsorcjum z firmami, w skład którego wchodzą: ELFEKO S.A. (lider), SPIE Elbud Gdańsk S.A. oraz ELTEL NETWORKS ENERGETYKA S.A. zawarło we wrześniu 2018 roku umowę z Inwestorem, spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na realizację projektu dotyczącego budowy linii 400 kV relacji Ostrołęka – Stanisławów oraz rozbudowę stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110 kV Ostrołęka (etap II). Obecnie trwają prace przygotowawcze (uzgodnienia formalno-prawne, środowiskowe i społeczne). Prowadzone są również prace projektowe związane z budową nowej linii 400 kV. 


SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. Triforium Office Park ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20

krakow(at)sagpolska.pl