SPIE SAG Group
Język

W pełni przygotowany.
Dla każdego wyzwania.  

Oferujemy wysokiej jakości usługi potwierdzone długoletnim doświadczeniem.  

Historia

SPIE Elbud Gdańsk S.A. i SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. to jedna z większych i najdłużej działających w Polsce grup świadczących usługi w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej średniego i wysokiego napięcia. W trakcie długoletniej działalności uczestniczyliśmy bezpośrednio we wdrażaniu najnowszych systemów i technologii zmieniających kształt polskiej elektroenergetyki.

SPIE Elbud Gdańsk S.A.

Początki Spółki sięgają 1949 roku, kiedy pod nazwą Zakład Budowy Sieci Elektrycznych w Gdańsku rozpoczęła ona działalność w ramach wielozakładowego przedsiębiorstwa o nazwie Państwowe Budownictwo Elektryczne Elbud z siedzibą w Krakowie.

W latach 90-tych przedsiębiorstwo przekształcone zostało w firmę państwową pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego „Elbud” w Gdańsku.
Kolejnym etapem w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa było jego przekształcenie w roku 1992 w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD GDAŃSK S.A. (PBE ELBUD GDAŃSK S.A.)

W maju 1995 roku utworzono spółkę córkę o nazwie Elbud Gdańsk Holding S.A., w której pakiet większościowy akcji objęła Grupa SAG.

Z dniem 31.05.2006 roku zmieniona została nazwa spółki na SAG Elbud Gdańsk Holding S.A. W dniu 28 grudnia 2011 roku dokonane zostało połączenie spółki SAG Polska S.A. ze spółką SAG Elbud Gdańsk Holding S.A. Jednocześnie zmieniona została nazwa spółki na SAG Elbud Gdańsk Spółka Akcyjna, w której 100% akcji posiadała Grupa SAG.

W dniu 31 marca 2017 roku Grupa SPIE nabyła wszystkie udziały w Grupie SAG. Z dniem 12 września 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy firmy i obecnie spółka funkcjonuje w obrocie gospodarczym pod nazwą SPIE Elbud Gdańsk Spółka Akcyjna.

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o.

Spółka wywodzi się z wielozakładowego przedsiębiorstwa pod nazwą Państwowe Budownictwo Elektryczne Elbud założonego w roku 1946 w Krakowie i działała pod nazwą Zakład Budowy Sieci Elektrycznych w Krakowie. Celem działalności firmy była odbudowa i rozbudowa krajowej infrastruktury elektroenergetycznej.

W latach 90-tych przedsiębiorstwo przekształcone zostało w firmę państwową pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego „Elbud” w Krakowie. W końcu lat 90-tych firma funkcjonowała pod nazwą ABB Elbud Spółka Akcyjna. W roku 2000 została zmieniona nazwa firmy na Elcon Elbud Spółka Akcyjna.

W dniu 4 stycznia 2010 roku spółka zmieniła nazwę na SAG Elcon Elbud Sp. z o.o., a następnie w kwietniu tego samego roku na SAG Elbud Kraków Sp. z o.o.

W dniu 31 marca 2017 roku Grupa SPIE nabyła wszystkie udziały w Grupie SAG. Z dniem 4 października 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy firmy i obecnie spółka funkcjonuje w obrocie gospodarczym pod nazwą SPIE Elbud Kraków Spółka z o.o.