SPIE SAG Group
Język

W pełni przygotowany.
Dla każdego wyzwania.  

Oferujemy wysokiej jakości usługi potwierdzone długoletnim doświadczeniem.  

Zintegrowany System Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Strategicznym celem działalności spółek SPIE Elbud Gdańsk S.A. oraz SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. jest realizacja oferowanych usług w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów elektroenergetycznych, w sposób zapewniający wymaganą jakość, dążąc do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jednocześnie zapobiegając i ograniczając negatywne oddziaływanie na środowisko.

Działanie na rzecz wysokiej jakości naszych usług, poprawy warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska ma dla Nas znaczenie priorytetowe i wszyscy jesteśmy w nie zaangażowani. Dążymy do spełnienia wymagań Klientów realizując Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Stawiamy sobie cele odnoszące się do jakości naszych usług, uwarunkowań środowiskowych i BHP. Skutecznie je osiągamy i systematycznie aktualizujemy.

Polityka ZSZ jest realizowana poprzez:

  1. stałe doskonalenie procesów i metod zarządzania,
  2. wdrażanie nowych technologii i doskonalenie obecnie stosowanych,
  3. poszerzenie gamy naszych wyrobów i stałe udoskonalanie ich jakości,
  4. kształtowanie świadomości pracowników w zakresie spełniania wymagań Interesariuszy oraz wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
  5. podnoszenie kwalifikacji pracowników Spółek,
  6. poprawę warunków bezpieczeństwa pracy,
  7. zapobieganie i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko.

Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Dążąc do podwyższenia standardów oferowanych usług w obszarze jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska zakończyliśmy z pozytywnym skutkiem proces certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Efektem tego jest otrzymanie certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanych przez jednostkę certyfikującą TÜV NORD.

Zintegrowany System Zarządzania w spółkach SPIE Elbud Gdańsk S.A. i SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. obejmuje:

  • Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015,
  • Certyfikat bezpieczeństwa i higieny pracy zgodny z normą OHSAS 18001:2007,
  • System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.

SPIE Elbud Gdańsk S.A.

Certyfikaty SPIE Elbud Gdańsk S.A.

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o.

Certyfikaty SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o.