SPIE SAG Group
Język

Energia nie
zna granic.
Ze SPIE SAG w Polsce.  

SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków - Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej  

Aktualne wiadomości

 • Zakończenie programu akcjonariatu pracowniczego SHARE FOR YOU 2018.  

  Więcej 
 • Rozbudowa stacji 110/15 kV GPZ Łasin  

  Więcej 
 • Modernizacja linii 110 kV relacji Skawina - Salwator 

  Więcej 
 • Regulacja zwisów linii 110 kV celem dostosowania do wymagań normatywnych odległości przewodów od poziomu ziemi (zaprojektuj i wybuduj) 

  Więcej 

Impressum

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk, Polska

Tel.: + 48 58 - 769 - 48 00
Fax: + 48 58 - 343 - 11 70
gdansk(at)sagpolska.pl

NIP:       957 10 45 638
REGON: 221156840
KRS:      0000373468
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 22.000.000 zł
Kapitał wpłacony: 22.000.000 zł

Zarząd:
Paweł Skowroński, Mirosław Klimko

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o.
ul. Płk. St. Dąbka 8
30-732 Kraków, Polska

Tel.: + 48 12 - 652 - 92 00
Fax:  + 48 12 - 653 - 21 86
krakow(at)sagpolska.pl

NIP:      679 302 58 30
REGON: 121119233
KRS:      0000345459
Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 344.423,23 zł


Zarząd:
Paweł Skowroński, Mirosław Klimko, Krzysztof Wędzony

 

Źródło

© womue / Fotolia.com
© diego cervo / Fotolia.com
© The-Tor / istockphoto.com
© CandyBox Images / Fotolia.com

Wykluczenie odpowiedzialności
Wszelkie informacje i objaśnienia znajdujące się na niniejszych stronach internetowych mają charakter niewiążący. SPIE Elbud Gdańsk S.A. i SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za poprawność i kompletność prezentowanych treści, które nie stanowią żadnego rodzaju gwarancji ani deklaracji cech, bądź zapewnienia o właściwościach produktów. Treści stron internetowych nie mogą stanowić podstawy do żadnego rodzaju roszczeń prawnych. Błędy zawarte w treściach strony będą korygowane niezwłocznie po przyjęciu ich do wiadomości. Treści zawarte na stronach internetowych nie zawsze mogą być aktualne ze względu na późniejszą ich aktualizację. W związku z powyższym prosimy zwracać się do nas z zapytaniami o stan, szczegóły techniczne i dostępność produktów oraz usług. Linki do innych stron internetowych nie są poddawane ciągłej kontroli. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na stronach, do których odsyłają linki.

Pobieranie danych i programów
SPIE Elbud Gdańsk S.A. i SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. nie gwarantują bezbłędności danych i programów, które można pobierać ze stron internetowych. SPIE Elbud Gdańsk S.A. i SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. przeprowadzają kontrole antywirusowe oprogramowania. Mimo to zaleca się sprawdzenie danych i programów po ich pobraniu przy użyciu najnowszego oprogramowania antywirusowego.

Prawa autorskie i inne prawa ochronne
Treść powyższych stron internetowych jest chroniona prawem autorskim. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii informacji zawartych na stronie internetowej na jednym komputerze do celów niekomercyjnych i do użytku osobistego. Grafiki, teksty, znaki graficzne, zdjęcia itd. mogą być pobierane, powielane, kopiowane, modyfikowane, publikowane, przesyłane, przekazywane lub wykorzystywane w jakiejkolwiek innej postaci wyłącznie za pisemną zgodą spółki SPIE SAG GmbH. Podane nazwy produktów i firm mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub chronionymi prawem markami. Ich nieuprawnione wykorzystywanie może pociągać za sobą roszczenia odszkodowawcze i żądanie zaniechania.

SPIE Elbud Gdańsk

SPIE Elbud Gdańsk S.A.
ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
Polska

Tel.: +48 58-769-48-00
Fax:  +48 58-343-11-70

gdansk(at)sagpolska.pl


SPIE Elbud Kraków

SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o. ul. Płk. St. Dąbka 8
30-732 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-653-21-86

krakow(at)sagpolska.pl