SPIE SAG Group
Język

Inteligentna
energia to
przyszłość.  

Bezpieczna, wydajna i zoptymalizowana pod względem kosztów.
Infrastruktura energetyczna we współpracy ze SPIE SAG w Polsce.  

Linie napowietrzne i kablowe

Oferujemy pełen zakres prac związanych z budową i modernizacją linii napowietrznych i kablowych w zakresie napięcia od 15 - 400 kV. Zaprojektowanie i budowa linii wysokiego i średniego napięcia (WN i SN) to zadanie kompleksowe, które wymaga długoletniego doświadczenia, technicznej wiedzy i specjalistycznego sprzętu. W zależności od wymagań Klienta i lokalnych warunków budujemy linie kablowe lub napowietrzne na słupach stalowych kratowych, rurowych, słupach betonowych lub drewnianych.

Linie napowietrzne i kablowe

Zakres usług

 • projektowanie i uzyskiwanie pozwoleń prawnych dotyczących budowy linii przesyłowych i dystrybucyjnych
 • kompletowanie i dostawa materiałów
 • projektowanie i budowa linii napowietrznych i kablowych WN i SN (od 6 do 400 kV)
 • testy pomontażowe i przekazywanie do eksploatacji
 • modernizacja linii elektroenergetycznych WN i SN, oraz montaż wież stalowych
 • projektowanie i montaż traktów światłowodowych na liniach elektroenergetycznych
 • układanie ziemnych kabli światłowodowych
 • uliczne instalacje oświetleniowe
 • prace kontrolno – pomiarowe
 • sporządzanie dokumentacji przy zastosowaniu systemów GIS/NIS
 • realizacja projektów „pod klucz”

Konserwacja i remonty obiektów energetycznych

Jako doświadczony wykonawca linii i stacji elektroenergetycznych oferujemy fachową pomoc również przy konserwacji i przy remontach obiektów energetycznych. Zapewniamy bezzwłoczne i sprawne usuwanie awarii sieci energetycznych.

Zakres usług

 • diagnostyka sieci od niskiego do wysokiego napięcia
 • konserwacja i remonty elementów urządzeń w sieciach od niskiego do wysokiego napięcia z zabezpieczeniem antykorozyjnym
 • usuwanie skutków awarii na liniach i w obiektach elektroenergetycznych
 • usuwanie awarii traktów światłowodowych
 • niezależne od producenta badanie komponentów zasilania w energię

Kontakt

 • Jarosław Pomirski
  Pion Budów Liniowych
  SPIE Elbud Gdańsk S.A.

  ul. Marynarki Polskiej 87
  80-557 Gdańsk
  Polska

  Tel:+48 58-769-49-00
  Fax:+48 58-343-11-70

Obsługa klienta
SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o.

ul. Płk. St. Dąbka 8
30-732 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-653-21-86