SPIE SAG Group
Język

Inteligentna
energia to
przyszłość.  

Bezpieczna, wydajna i zoptymalizowana pod względem kosztów.
Infrastruktura energetyczna we współpracy ze SPIE SAG w Polsce.  

Stacje elektroenergetyczne

Zakres usług obejmuje kompleksową realizację projektów budowy stacji i rozdzielni elektroenergetycznych o napięciu 15 - 400 kV. Budowa kompletnych stacji napowietrznych i wnętrzowych wraz z obwodami pierwotnymi i wtórnymi realizowana jest przez naszych najlepszych specjalistów. W każdej stacja przed jej oddaniem do eksploatacji muszą zostać przeprowadzone prace rozruchowe – testy i pomiary. Wykonuje je doświadczona grupa pomiarowo-rozruchowa wyposażona w najnowocześniejsze przyrządy pomiarowe i niezbędny sprzęt pomocniczy.

Stacje elektroenergetyczne

Zakres usług

 • opracowanie dokumentacji technicznej, organizacyjnej i prawnej oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń
 • kompletowanie i dostawa urządzeń
 • projektowanie i budowa stacji napowietrznych oraz wnętrzowych stacji WN i SN (od 6 do 400 kV)
 • testy pomontażowe, przekazywanie do eksploatacji i rozruch
 • naprawy, w tym doraźne i interwencyjne
 • modernizacja stacji i rozdzielni elektroenergetycznych
 • automatyka oraz systemy sterowania i nadzoru stacji
 • prace kontrolno – pomiarowe i rozruchowe
 • własne rozwiązania projektowe stacji WN/SN
 • realizacja projektów „pod klucz”

Konserwacja i remonty obiektów energetycznych

Jako doświadczony wykonawca linii i stacji elektroenergetycznych oferujemy fachową pomoc również przy konserwacji i przy remontach obiektów energetycznych. Zapewniamy bezzwłoczne i sprawne usuwanie awarii sieci energetycznych.

Zakres usług

 • diagnostyka sieci od niskiego do wysokiego napięcia
 • konserwacja i remonty elementów urządzeń w sieciach od niskiego do wysokiego napięcia z zabezpieczeniem antykorozyjnym
 • usuwanie skutków awarii na liniach i w obiektach elektroenergetycznych
 • usuwanie awarii traktów światłowodowych
 • niezależne od producenta badanie komponentów zasilania w energię

  Kontakt

  • Piotr Bryńczak
   Pion Budów Stacyjnych Wysokich Napięć
   SPIE Elbud Gdańsk S.A.

   ul. Marynarki Polskiej 87
   80-557 Gdańsk
   Polska

   Tel:+48 58-769-49-00
   Fax:+48 58-343-11-70

  Obsługa klienta
  SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o.

  ul. Płk. St. Dąbka 8
  30-732 Kraków
  Polska

  Tel: +48 12-652-92-00
  Fax: +48 12-653-21-86


  Linki bezpośrednie