SPIE SAG Group
Język

Inteligentna
energia to
przyszłość.  

Bezpieczna, wydajna i zoptymalizowana pod względem kosztów.
Infrastruktura energetyczna we współpracy ze SPIE SAG w Polsce.  

Usługi projektowe

SPIE Elbud Gdańsk S.A. świadczy również usługi w zakresie projektowania linii elektroenergetycznych wysokich napięć, stacji elektroenergetycznych oraz farm wiatrakowych. Wykonujemy również projekty linii i stacji pracujących na średnich i niskich napięciach, sieci światłowodowych, układów automatyki i sterowania.

Pracownie projektowe SPIE Elbud Gdańsk S.A. należą do grona 4 najbardziej renomowanych krajowych biur projektowych, które są dopuszczone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. do projektowania przebudów linii 220 kV i 400 kV bez konieczności potwierdzania poprawności projektów stosownymi koreferatami.

Design Services

Zakres usług

 • projektowanie nowych i przebudowywanych linii elektroenergetycznych (zarówno napowietrznych jak i kablowych) na wszystkich poziomach napięć
 • kompleksowe wykonaniem prac projektowych związanych z realizacją nowych i przebudowywanych stacji elektroenergetycznych dla napięć od 15kV do 400kV
 • doradztwo techniczne w zakresie budowy instalacji elektroenergetycznych,
 • opracowania i analizy techniczne
 • prowadzenie spraw formalnych na wszystkich etapach realizacji inwestycji
 • pozyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomości na cele budowlane (posiadamy osobny dział wyspecjalizowany w tego typu zadaniach)
 • prowadzenie projektów farm wiatrowych w pełnym branżowym zakresie (architektonicznym, konstrukcyjnym, konstrukcyjno-drogowym, elektrycznym, sanitarnym, telekomunikacyjnym projektowaniem obiektów stacyjnych)
 • projektowanie przewodów optotelekomunikacyjnych na liniach energetycznych różnych napięć (wykonywaliśmy projekty w technologii OPGW, ADSS, OPPW, ADL);
 • pełnienie nadzorów autorskich na realizowanych inwestycjach
 • wdrażanie nowych technologii i metod montażu instalacji elektroenergetycznych (np. jako pierwsza firma w Polsce zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy linię tymczasową na potrzeby PSE S.A.)

Kontakt

 • Leszek Wiśniewski
  Dział Projektowania Linii
  SPIE Elbud Gdańsk SA

  ul. Marynarki Polskiej 87
  80-557  Gdańsk
  Polska

  Tel:+48 58-769-49-00
  Fax:+48 58-343-11-70

 • Grzegorz Włodarczyk
  Dział Projektowania Stacji Wysokich Napięć
  SPIE Elbud Gdańsk SA

  ul. Marynarki Polskiej 87
  80-557  Gdańsk
  Polska

  Tel:+48 58-769-49-00
  Fax:+48 58-343-11-70