SPIE SAG Group
Język

Właściwe połączenie.
Niezależnie od Twoich planów.  

Właściwe połączenie.
SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.
 

Budowa SE 400/110 kV Kromolice

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Kromolice

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Kromolice wraz z powiązaniami liniowymi 400 kV z kierunku: Pątnów, Plewiska, Ostrów.


 • Inwestor: Polskie Siecie Elektroenergetyczne Operator S.A., Konstancin-Jeziorna
 • Okres realizacji: grudzień 2010 – styczeń 2013
 • Zakres prac: Wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z budową stacji 400/110 kV Kromolice wraz z powiązaniami liniowymi 400 kV z kierunku: Pątnów, Plewiska, Ostrów. 

Kontrakt obejmował:

 • w zakresie stacji: kompleksowa dostawa i zabudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV oraz dwóch stanowisk autotransformatorów 400/110/15 kV 450 MVA; wybudowanie budynku technologicznego zawierającego nastawnię, pomieszczenie szaf potrzeb własnych, pomieszczenia łączności, 2 akumulatornie i pomieszczenia pomocnicze; wybudowanie budynku pompowni ppoż., 3 kiosków potrzeb własnych i kontenera na sprzęt BHP i ppoż.; obwody wtórne stacji (automatyka EAZ, SSiN, SRZ, ARST) oraz cała współtowarzysząca infrastruktura.

 • w zakresie linii: wykonanie wprowadzeń 6 linii 400 kV (dwa wprowadzenia dwutorowe i dwa jednotorowe) oraz wybudowanie obejścia stacji linią 220 kV w gabarycie 400 kV; wykonanie 1 wprowadzenia linii 110 kV.
Zadanie wykonywano w konsorcjum razem z firmą SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. w systemie pod klucz.

Kontakt

 • Piotr Bryńczak
  Pion Budów Stacyjnych Wysokich Napięć
  SPIE Elbud Gdańsk S.A.

  ul. Marynarki Polskiej 87
  80-557 Gdańsk
  Polska

  Tel:+48 58-769-49-00
  Fax:+48 58-343-11-70

Obsługa klienta
SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o.

Triforium Office Park

ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20