SPIE SAG Group
Język

Właściwe połączenie.
Niezależnie od Twoich planów.  

Właściwe połączenie.
SPIE Elbud Gdańsk i SPIE Elbud Kraków to Twoi partnerzy w zakresie infrastruktury energetycznej.
 

Rozbudowa stacji 400/110 kV Narew

Rozbudowa stacji 400/110 kV Narew

Rozbudowa stacji 400/110 kV Narew (2013-2016)


 • Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa
 • Okres realizacji: lipiec 2013 – październik 2016
 • Zakres prac: Rozbudowa stacji 400/110 kV Narew w miejscowości Turość Kościelna

SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. jako generalny wykonawca zrealizował prace w zakresie rozbudowy stacji 400/110 kV Narew w miejscowości Turośń Kościelna. Kontrakt zrealizowano w systemie „pod klucz” i swym zakresem obejmował m.in.: pozyskanie koniecznych zgód, decyzji i załatwienie niezbędnych spraw formalno-prawnych, w tym uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym wymaganych projektów wykonawczych.
Szczegółowy zakres prac związanych z rozbudową stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Narew obejmował:
• rozbudowę napowietrznej rozdzielni 400 kV,
• budowę napowietrznego stanowiska autotransformatora AT-2 400/110/15 kV dla jednostki o docelowej mocy 450 MVA. Obecnie zainstalowano autotransformator o mocy 330 MVA,
• budowę kanalizacji deszczowej, odolejenia i odwodnienia stanowiska autotransformatora AT-2,
• rozbudowę napowietrznej rozdzielni 110 kV,
• remont kanałów kablowych,
• budowę kiosku zaworów wzbudzających.

Kontakt

 • Piotr Bryńczak
  Pion Budów Stacyjnych Wysokich Napięć
  SPIE Elbud Gdańsk S.A.

  ul. Marynarki Polskiej 87
  80-557 Gdańsk
  Polska

  Tel:+48 58-769-49-00
  Fax:+48 58-343-11-70

Obsługa klienta
SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o.

Triforium Office Park

ul. Ogłęczyzna 20
31-589 Kraków
Polska

Tel: +48 12-652-92-00
Fax: +48 12-652-92-20